هیئت فدائیان حسین اصفهان
حجج اسلام ماندگاری – رنجبر
کربلایی سیدرضا نریمانی
جمعه ۳۱ مرداد ، ۱۰ شب ، حوالی ۲۰:۳۰