پخش زنده ویژه برنامه شیرکتل
هر شب ساعت ۲۱

ویژه برنامه شیرکُتل قسمت اول

کربلایی فاطمه ذاکری
پخش ویدیو

ویژه برنامه شیرکُتل قسمت دوم

پخش ویدیو