روز شمار محرم ۹۹ روز پنجم

https://as6.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/f8eb524223b64d94472be01491c6067f24752022-480p.mp4 روز شمار محرم ۹۹ روز پنجم تولیدات برنامه توسط سازمان فرهنگی،اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس به مناسبت ماه محرم   تولیدات محتوایی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس