هیئت محبان فاطمه زهرا
رزمندگان غرب تهران 
مداح : حاج سعید حدادیان